1911-1915.Kvinner får stemmerett. Utvandring til Amerika,mange barn dør. Mormor er skredder, lærer døtre.