1991-1999.Kvinner ror for fred med skipet EMBLA. Fjerde barnebarn kjem, tida går fortare. Tek i bruk data. Utvidar bedrifta med rammeverkstad. Maleskule på MålarSkrinet. Første barnebarn konfirmert.