1939 - 1940.Liten familie,eg er fødd,staden er Raudeberg. Krigen er her, tyske soldatar tek første etasjen.