1925-1930. Verdsøko-krakk 1929, mange mister alt, nød lærer kvinner veve og spinne.Ungdommen reiser ut,gutar fiskar.
Får kvardagen i lage att.