1955-1960.Ingen stipend for skular då, eg får privatundervisning i måling! Jobb hjå tannlækjar,4 år læretid.Siste store sildefiske, kvinnejobb er butikk eller fiskefabrikk.