30. nov, 2016

På tampen av 2016

Mykje vart annerleis i 2016.

Tida fyk fort når ein avslutter eit boforhold og flytter til ny stad.

Strevsomt og likevel spanande å starte på ny frisk med nytt hus og sleppe alle ferjene som var på øya der eg heldt til før.

Har fått det meir sentralt og sosialt, nye venner og ein maleklubb ilag med dei som deler mine interesser i maling.

Det vil ta tid å få alt i orden etter den store omveltinga som flytting er - men vi trives godt og dei gamle vennene våre finn oss også her!

Skal kome att med meir info om hendingar som skal finne stad i det nye året som er på veg. Tur til hytta vart det mindre av i år, skal ta det igjen neste år - håper vi. Får jo kortare veg her frå vår nye heim!

Vi helsar alle som fylgjer med på nettgalleriet mitt her - ei fin adventstid og ei roleg og fredfull julehøgtid, og alle dei beste ynskjene for det året som kjem.