4. des, 2016

Endeleg fann eg att malepenslane

Malerommet mitt er førebels ikkje i ordna former etter den store flyttinga.

Men planane er lagt og rommet skal bli godt utnytta når alle hyller er på plass. Som det er no - vert det kjøkenmaling og maleklubb som blir brukt til den utfoldinga.

Men sjølsagt den digitale malekassa mi er med som vanleg.

Dei fysiske malepenslane dukka brått fram i ein stor sekk - godt vekkgjømde, men eg fann,eg fann!!!

Livet går som det skal når eg får jobbe med fargar og uttrykk - hurra for farger og penslar!