Frozen Aqua

Kaldnålsradering av ei frosen elv i Sunnfjord - gjort på 83-talet. Koparplate, eget trykk med djuptrykkspresse på kopartrykkpapir. Laga i berre 20 eksemplar, Med radering får ein små gode trykk, da plata vert slitt av trykkinga. Trykkfarge er blåsvart.

Prisen er den same gamle, berre kr.1500 pr.stk. Så her gjeld det vere raske i avtrekket for å bestille. Salgsprisen er uten ramme.Motivet er 20x23cm, med passepartouter vert det større.

 

Grafikk fra kathedral i Paris

Etsing og radering på koparplate, Motiv frå kathdral i Paris, med norsk tittel: "Bønn for enno ei sjel". Juriert til BKSF-utstilling på 86-talet. Mål:sjølve bildetmotivet;21x22cm, med p.p.41x45cm

Handtrykka på djuptrykkspresse i 30 eksemplar ,bomullspapir/kopartrykk. Bildet her er litt mørkt, mangedetaljer. Har nokre eks.for sal. Selger helst uten ramme - grei forsendelse i papprull.

Prisantydning kr.1500,- uten ramme. Dette er nummererte originaler som er handtrykka av kunstnaren.

Linosnitt i enkel blåsvart farge.

Dette grafiske bildet er skore ut i ei brun linoleumsplate med spesielle knivar. Motivet er ein foss med trolske steinar, handtrykka på japansk papris spesiellt for slike trykk.

Har nokre få trykk til salgs. Dette er nr.8 av 95 - feil, det er berre trykka i maks 20.

Dette er nummerte originaler i smått opplag, storleiken omlag A4.

Tresnitt svart/kvitt

Dette tresnittet er skore fra ei flat skive frå  bjørketre.

Også dette er trykka i nokre få ekemplar i tynt rispapir - har lett for å rynke seg litt.

Nokre få trykk for sal.

Tresnitt i svart/kvitt

Tresnitta er skorne ut på sammenlima endeved, difor er det lite trestruktur på dette bildet.

Prinsippet er at alt ein skjer vekk blir kvitt på det ferdige trykket.

Trykt på tynt rispapir  - et lite bilde. ca 10x10cm.

Har nokre få originaler tilsalgs.

Fargelagt kolteikning digital

Finnast berre i eitt eksemplar, kan tolkast på ulike vis....ettersom du som ser tyder det på ditt vis.

Eg bruker sjeldan modell når eg teiknar , det kjem til meg i mitt hovud.

Biletet er for salg, berre spør etter det.

Teikning

Kol-teikning av modell fra tida på Kunstskulen.

Bidet er til salgs med glass og ramme.

Spør....

Besteslumre 1

Kopargrafikk, redering i 30 eks.totalt. strketsing .
Denne er handkolorert med akvarellfarger/ finnast nokre få av opplaget i farger.

Prisen for handkolorert er kr.2000,- uten ramme.

Flest av dei 30 eks. er streketsing uten farge. Streketsing:kr.1500,-

  31x36cm med p.p.

 

 

Besteslumre 2

Etter radering - etsa eg samme plate til denne utgava, trykk: 30. i aquatint.
Handtrykka av kunstnaren. mål motiv:15x20cm

Altså bare 30 trykk av denne utgåva . 31x36cm med p.p.

prisen er: kr.1500,- uten ramme.

Den blå timen....

Streketsing og akvatint-etsing i dette kopartrykket. Veldig djupt trykka. så der er god relieff på baksida. Fargen er i sjølblanda blå trykkfarge, litt mørk.

Mål på motivet:ca.19x22cm og med p.p. vert den ca.30x35cm.

Motivet kom til meg i ei vanskeleg periode av livet, symboliserer levd liv,livselva og håpet i det fjerne; eller det du sjølv vil legge i det.

Handtrykka av kunstnaren. Prisen er gamal, berre kr.1500 pr.blad.

totalt opplag; 40 stk. det er nokre tilsalgs, vær snar!